Thiết bị đo lường | Thiet-bi-do-luong

Đối tác - khách hàng

  • Logo 01
  • Logo 02
  • Logo 03
  • Logo 04
  • Logo 05
  • Logo 06
  • Logo 07
  • Logo 08

Giải thưởng

Với mong muốn đáp ứng mọi nhu cầu và làm hài lòng khách hàng, Technokom đã thiết lập hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt ở mọi công đoạn sản xuất. Việc quản lý chất lượng nghiêm ngặt này được hỗ trợ bởi các thiết bị đo kiểm hiện đại như máy phân tích thành phần vật liệu, máy đo ba chiều, bộ căn mẫu, Panme cơ, Panme đo điểm, vòng chuẩn Setting ring và nhiều loại thước, cặp, đồng hồ đo khác.

Bản quyển thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Tel: (+84) 221 3791 750 / Fax: (+84) 221 3791 751

Email: sales@technokom.com.vn / Website: http://technokom.com.vn

Đang online: 01

Tổng số truy cập: 1,721,415