Sản phẩm dập | San-pham-dap

Lĩnh vực sản xuất

Sản phẩm tiêu biểu

Gusset R Pillion Pipe

Nguyên vật liệu: SAPH 440, T=2.1
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

PROTECTOR B MUFFLER (SOZAI)

Nguyên vật liệu: SUS304, T=1.0
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

STAY B MUFF

Nguyên vật liệu: JSH 270C
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

STAY MUFF 1-1

Nguyên vật liệu: SPHC, T=2.0
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

BODY 3-1

Nguyên vật liệu: SUS 409L, T=1.2
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

STAY MUFF 2-2

Nguyên vật liệu: SPHC, T=2.0
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

STAY MUFF 1-2

Nguyên vật liệu: SPHC, T=2.0
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

STAY A MUFF

Nguyên vật liệu: JSH 270C, T=2.3
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

COVER MUFFLER (SOZAI)

Nguyên vật liệu: SPCC-SB, T=0.8
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

CORN RR

Nguyên vật liệu: SUS409L, T=1.2
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

CAP REAR – K96A/97A

Nguyên vật liệu: SUS 409L
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

HALF A/B - K96A/97A

Nguyên vật liệu: SUS 409L
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

CAP RR

Nguyên vật liệu: SUS 409L, T=1.2
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Gusset L Support Pipe Inner

Nguyên vật liệu: SAPH, T=2.0
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

GUSSET R SUPPORT PIPE INNER

Nguyên vật liệu: SAPH, T=2.0
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Plate Stopper

Nguyên vật liệu: SPHC, T=2.6
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Plate Top

Nguyên vật liệu: SPHC, T=3.2
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Separator B

Nguyên vật liệu: SPCC, T=1.0
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Stay Comb SW

Nguyên vật liệu: SPHC, T=3.2
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Stay Ecu

Nguyên vật liệu: SPHC, T=1.6
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Stay Handle Cover

Nguyên vật liệu: SPHC, T=1.6
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Stay A Head Pipe

Nguyên vật liệu: SPHC, T=2.0
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Clip Wire Harness

Nguyên vật liệu: SPCC, T=1.0
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Guide Upper

Nguyên vật liệu: SPCC, T=0.6
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Gusset L Pillion Pipe

Nguyên vật liệu: SAPH 440, T=2.0
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Liên hệ

Plate L

Nguyên vật liệu: SPHC, T=3.2
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Stay Cover Up

Nguyên vật liệu: SPHC, T=2.6
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Stay Receiver

Nguyên vật liệu: Liên hệ
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Hook Muffler

Nguyên vật liệu: SPCC, T=1.6
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Bản quyển thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Đường E3 khu E, KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên

(+84) 221 3791 750 / (+84) 221 3791 751

Hotline:(+84) 221 3791 750

sales@technokom.com.vn / http://technokom.com.vn

Đang online: 01

Tổng số truy cập: 1,732,775